Powstanie Styczniowe - defilada w Drugni
W lutym 1864 r. miał się odbyć atak na Chmielnik, gdzie chwilowo stacjonowały wojska carskie. W tym celu zarządzono zgrupowanie oddziałów powstańczych w sąsiadującej z Chmielnikiem Drugni. 


Pułkownik Karol Kalita de Brenzenheim ps."Rębajło"

Liczący kilkuset Powstańców (wg różnych źródeł od 500 do nawet 800) Trzeci Pułk Stopnicki pod dowództwem pułkownika Karola Kality ps. "Rębajło" zgodnie z rozkazami oddał się pod komendę dowódcy Dywizji Sandomierskiej, pułkownika Ludwika Topór-Zwierzdowskiego. Kiedy okazało się, że w międzyczasie Rosjanie wyszli z Chmielnika do Szydłowa i atak okazał się zbędny, Topór-Zwierzdowski w towarzystwie już wcześniej zwaśnionego z Kalitą pułkownika Apolinarego Kurowskiego zarządzili przegląd wojsk powstańczych w formie defilady. Pułkownik Ludwik Topór Zwierzdowski


Musztra i defilada odbyły się po porannej mszy, na placu przed kościołem p.w. św. Wawrzyńca w Drugni. Mszę odprawił drugniński proboszcz, ksiądz Wojciech Broll. 

Musiało być to efektowne wydarzenie, kiedy w środku dnia kilkuset Powstańców zaprezentowało się przed swoimi dowódcami. 
Niestety konflikt między Topór Zwierzdowskim i Kurowskim z jednej strony a Kalitą z drugiej zakończył się chorobą i okresowym urlopowaniem tego ostatniego.


Pułkownik Apolinary Kurowski


Podczas nieobecności Kality Trzeci Pułk Stopnicki wziął udział w nieudanej próbie zdobycia Opatowa. Bitwa (21 lutego 1864 r.). pod dowództwem Topór Zwierzdowskiego (rannego w bitwie) i następnie Kurowskiego zakończyła się klęską. Pułkownik Ludwik Topór Zwierzdowski został pojmany przez kozaków i stracony dwa dni po bitwie. Trzeci Pułk Stopnicki uległ rozbiciu i już nigdy nie został w pełni odtworzony.

W 1865 r. proboszcz parafii Drugnia ks. Wojciech Brolll został nagle przeniesiony do innej parafii. Być może był to również efekt owej defilady...

Na podstawie książki "In memoria posteri - Powstanie Styczniowe na ziemi pierzchnickiej".

Aktualizacja z lutego 2021:

W książce pt "In memoria posteri - Powstanie Styczniowe na ziemi pierzchnickiej" postawiłem tezę, że fakt przeniesienia w 1865 r. proboszcza drugnińskiego kościoła księdza Wojciecha Brolla do innej parafii nie odbył się bez związku z jego wsparciem dla Powstańców. Potwierdzenie takiej tezy znajduje odzwierciedlenie w wydanej w 1933 r., w Sandomierzu, książce pt. "Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861 - 1915". Zapisano tam: ...Ks. Wojciech Broll, 1816 † 1912. Gbr cywilny radom. 15 (27) kw. 1866 r. Nr. 378 pisał do kancelarii nmka, że ksiądz W. B. prob. par. Drugnia pow. stop. gub. kielc., pod względem politycznym nie jest godzien zaufania i potrzebuje dozoru policyjnego. ...
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Czarna - wieś z dwóch parafii... Drugni i Pierzchnicy

Urywki z historii szkoły w Szczecnie

Strojnów - zapomniana bitwa Powstania Styczniowego